Systemnyheter

Ändrad den Fri, 03 May 2024 vid 03:20 PM


2024-05-03

 • Mottagaren av en avisering med åtgärd kan nu lämna ett eget meddelande/notering i samband med att hen klickar på knappen/länken i aviseringen.
 • Ta bort en användare från en avisering på sidan som listar alla aviseringar. Detta förenklar borttag istället för att först gå in på ett avtal och redigera en avisering.

2024-04-20

 • Aktivera tvåfaktorsinloggning (2FA) och använd en autentiseringsapp t.ex Google authenticator för att lägga till ett extra säkerhetsskydd vid inloggning.
 • Buggfixar

2024-03-17

 • Ladda upp ett dokument utan att det finns ett inlagt avtal och skapa avtalet utifrån det uppladdade dokumentet.
 • Buggfixar

2024-03-10

 • Filtrera på aviseringsdatum och exportera aviseringar till Excel.
 • Buggfixar

2024-02-18

 • Filtrera på avtalstyp och se vilken typ ett avtal är i listan genom olika ikoner.
 • Buggfixar

2024-01-26

 • Det finns nu direktlänk till avtalet i aviseringsmailet. Klicka på avtalsnamnet för att komma direkt till detaljsidan för avtalet.

2024-01-08

 • Det går nu att se en lista med alla återkommande fakturor för alla avtal samlat. Finns under menyvalet Integrationer.

2023-11-15

 • En efterfrågad funktion är nu möjligt, förhandsvisa uppladdade pdf-dokument direkt i tjänsten. Klicka på ikonen med ett förstoringsglas i dokumentlistor eller välj fliken Visa PDF på detaljsidan för ett dokument.
 • Det går nu att skapa behörighetsroller även för administratörer. Detta gör att någon som görs admin kan begränsas att t.ex bara kunna lägga upp nya användare och ge behörighet, men inte ta bort.

2023-10-20

 • Det går nu att välja mellan dagar eller månader även för uppsägningstiden.
 • Tillägg av knappar för att söka även i arkiv och papperskorg från aktiva avtalslistan
 • För att göra avtalslistan lite tydligare är knappar för sökning flyttade till under avancerad sök.

2023-09-02

 • Uppdatering av bakomliggande struktur för integrationer. Lagt till fler fält att fylla i vid skapande av faktura i Fortnox; Frakt, rabatt, rabattyp och referenser.
 • Vid import från Fortnox eller Visma går det nu att välja att matcha även på namn och inte bara internnummer.
 • Buggfixar

2023-08-24

 • Spara som utkast görs nu genom att koppla på knappen i början av formuläret istället för en separat spara-knapp. Detta för för att tydliggöra flödet.
 • Buggfixar

2023-04-04

 • Skapa avtalsmallar att använda för att skapa dokument som pdf direkt i Avtalsbevakning. Läs mer
 • Integrera mot Visma eEkonomi. Synkronisera register och skapa fakturor. Både engångsfakturor och återkommande, låt Avtalsbevakning hålla reda på intervallet och skapa upp fakturorna automatiskt. Läs mer 
 • Buggfixar

2023-03-04

 • Strukturera avtal i mappar. Skapa undermappar och få ordning på avtalen. Läs mer
 • Ny vy för avtalslistan, mappvy, för att navigera i mappar.
 • Avtalsutkast finns nu som egen flik på avtalslistan.
 • Det går nu att markera ett avtal som avslutat innan befintligt slutdatum. Det kommer då flyttas till arkivet och bibehålla alla datum och information som vid avslutet.
 • Buggfixar

2022-12-01

 • Sök efter motpart och kategori vid skapande av avtal.
 • Utökar integrationen mot Fortnox till att kunna skapa order i Fortnox. Även möjlighet att låta Avtalsbevakning automatiskt skapa ordrar på ett angivet intervall likt fakturor.
 • Buggfixar

2022-11-15

 • Ladda ner en kunds faktura som pdf från Fortnox.
 • Lagt till en hel del funktioner i API:t. Skapa motparter, kategorier, användare och avtal.
 • Uppdaterat API-dokumentationen till OpenAPI. Finns på https://www.avtalsbevakning.se/help/api
 • Buggfixar

2022-10-02

 • Visa avtalslistan samlad med avtal från flera konton på samma gång. Om du har skapat fler konton kan du kryssa för vilka kontons avtal som ska visas för att sedan filtrera, söka och exportera avtal från flera konton på samma gång.

2022-08-16

 • Aviseringar, dokument och händelser på sidan avtalsdetaljer är nu sökbara och sorteringsbara.
 • Buggfixar

2022-06-19

 • Tidsredovisa på ett avtal. Skapa enheter, artiklar och redovisningar kopplade till ett avtal. Det går sedan att skapa fakturor utifrån redovisningar. Om det finns en integration mot Fortnox går det även att skapa upp fakturorna i Fortnox. Läs mer
 • Egna behörighetsroller. Det går nu att skapa egna behörighetsroller för vilka funktioner/sidor användare ska komma åt och med vilken behörighet. Läs mer

2022-05-20

 • Exportera kunder/leverantörer till Fortnox. Ett nytt fält är tillagt i Avtalsbevakning på motparter för internt nummer. Om detta är samma som kund/leverantörs-numret i Fortnox kommer motparten att uppdateras och kopplas ihop. Annars kommer en ny kund/leverantör att skapas i Fortnox.
 • Buggrättningar

2022-03-18

 • Uppdatering av statistik-sidan. Visar nu mer information och fördelar avtalen på fler parametrar. Uppdateringen möjliggör också bättre stöd för vidare utveckling av sidan.
 • Användare kan markera en åtgärd på en avisering som utförd i listan "Mina aviseringar".
 • Buggrättningar

2022-02-21

 • Lägg till knapp eller länk i aviseringsmailet som mottagaren ska klicka på för att visa att mottagaren har agerat. Detta presenteras sedan på aviseringen i systemet.
 • Flyttat all lagring till ny serverleverantör. Detta betyder att servrar, databaser och fillagring görs helt i Sverige.
 • Buggrättningar

2021-12-20

 • Skapa nya aviseringsmottagare vid skapandet av en ny avisering på ett avtal. 
 • Buggrättningar

2021-12-10

 • Filtrera avtalslistan på motpartstyp; Leverantör, Kund eller anställd.
 • Ta bort flera avtal på en gång. Kryssa för de avtal som ska tas bort eller välj alla genom att kryssa i rutan i rubrikraden och välj "Massbearbetning" -> "Ta bort valda avtal".
 • Byt typ på, eller omvanlda, en användare. Ändra en användare till aviseringsmottagare eller läsanvändare och tvärtom. Använd knappen omvandla på detaljsidan för en användare.

2021-11-29

 • Tillägg på funktionen att förlänga ett avancerat avtal, välj att förlänga endast ett visst antal gånger eller till ett specifikt slutdatum.
 • Importera befintliga leverantörer och kunder från Fortnox.

2021-11-21

 • Integration mot Scrive för att signera dokument elektroniskt, med eller utan BankID. Läs mer
 • Buggrättningar

2021-11-05

 • Skapa automatisk återkommande fakturering mot Fortnox. Låt Avtalsbevakning inte bara hålla koll på avtalets förfallodatum, utan även skapa upp fakturor i Fortnox med återkommande intervall. Läs mer
 • Buggrättningar

2021-10-29

 • Lagt till Anställd som motpartstyp
 • Välj motpartstyp vid skapande av ny motpart när man skapar nytt avtal

2021-09-25

 • Integration mot Fortnox. Se kunder/leverantörer och deras fakturor. Skapa fakturor från ett avtal.
 • Buggrättningar

2021-05-11

 • Se aviseringar för en användare i administrationen.
 • Mer information om konton på listsidan
 • Buggrättningar

2021-03-29

 • Importera avtal från Excel/csv.
 • Buggrättningar

2021-01-18

 • Skapa avtalsutkast. Om inte alla uppgifter finns tillgängliga går det att spara ett avtal som utkast för att fortsätta senare.
 • Prestandaförbättringar
 • Buggrättningar

2020-11-11

 • Exportera avtalslistan till csv. Markera de avtal som ska med i exporten eller alla och välj "Massbearbeta" -> "Exportera avtal" så laddas dessa ner som en csv för vidare bearbetning. Exporten tar även hänsyn till den utsökning/filtrering som är gjord på listan.
 • Skapa taggar och lägg till på avtal. Ett avtal kan ha flera taggar och dessa är också sökbara från avtalslistan.
 • Buggrättningar

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov