Behörighetsroller beskriver vad en användare kan göra rent funktionsmässigt i systemet. Vilka sidor användaren ska komma åt. Det går att sätta fyra olika nivåer på behörigheten:

  • Ingen: Ingen behörighet till funktionen/sidan
  • Läs: Användaren kan endast se information
  • Redigera: Användaren kan skapa nya objekt och även redigera dessa.
  • Full behörighet: Användaren kan både skapa nya, redigera och även ta bort objekt.


För kategorier, motparter och avtal går det inte att sätta ingen då det finns för många kopplingar mot dessa tre att ingen behörighet skulle fungera utan att ha minst läs på dessa objekt. Dock går det att styra så att användaren endast ser och/eller kan hantera enstaka eller flera kategorier med avtal, kallat behörighetsklass. Behörighetsklasser gäller över behörighetsrollen.


Ange ett namn för behörighetsrollen och eventuellt en beskrivning. Välj för varje funktion/sida vilken behörighet som ska gälla. Klicka på Spara.KategoriHantera kategorier
MotpartHantera motparter
AvtalHantera avtal
DokumentHantera dokument
AviseringarHantera aviseringar för avtal
TidsrapporteringTidsrapportering för avtal
ScriveLägga upp dokument för signering. Kräver minst läs på dokument.
FortnoxSkapa fakturor från avtal och se leverantörs- och kundfakturor. Även importera/exportera/synkronisera motpartsregistret. För hantering av motpartsregistret behövs minst behörighet redigera på motpart.
Importera avtalImportera avtal från Excel/csv. Behöver minst behörighet redigera på avtal för att kunna skapa importer. 
Exportera avtalGör export av avtal till csv för vidare bearbetning i annat system.