Du behöver vara administratör för att komma åt dessa sidor.

Funktionalitet

Fler funktioner kommer löpande läggas till.

 • Skapa ny e-signering
 • Redigera e-signering
 • Se status och detaljer för e-signering
 • Starta, avbryt, återuppta, starta om process
 • Ladda ner signerat dokument

Skapa integrationen

 • Välj vilket konto integrationen ska arbeta mot. Det går endast att ha en integration per konto aktiverad åt gången.
 • Ange ett namn och en beskrivning på integrationen. Detta är så att du själv ska känna igen och veta vilken integration det är i listor.
 • Välj Scrive i listan över integrationer
 • Välj om du redan har ett konto hos Scrive eller om du ännu inte är kund hos Scrive. 
 • Klicka på "Spara". 
  • Om du är kund hos Scrive, öppnas inloggningen till Scrive. Logga in med en behörig användare. Klicka på "Godkänn" för att godkänna integrationen mellan Avtalsbevakning och Scrive.
  • Om du inte är kund hos Scrive, öppnas ett formulär för att skapa ett gratis testkonto hos Scrive. Efter att du har skapat kontot och bekräftat detta via e-post, återgå till sidan för att lägga till en integration och välj att du nu är kund hos Scrive och följ informationen i punkten ovan.
 • Du kommer skickas tillbaka till Avtalsbevakning och integrationen är aktiv.

OBS! För att en användare ska komma åt integrationsfunktioner behöver användaren ges behörighet i Avtalsbevakning, redigera användarens behörighet till kontot och kryssa i "Integration" under "Extra".