Visa e-signerade dokument

Ändrad den Wed, 24 Nov 2021 vid 03:30 PM

Klicka på menyvalet "Dokument" och sedan fliken "E-signerade dokument". Här ser du nu alla dokument som antingen är signerade eller i en pågående process för e-signering. Klicka på rubrikerna för att sortera listan och du kan även söka på de fält som syns genom att använda textrutan till höger över tabellen. Första kolumnen visar status för dokumentet. Detta återspeglar statusen hos Scrive. Klicka på dokumentnamnet för att se detaljer om signeringsprocessen, förfallodatum, vilka som ska signera och hur. Klicka på länken i kolumnen "Från dokument" för att visa detaljer om det ursprungliga dokumentet som ska signeras.

Längst till höger finner du ett antal ikoner som utför olika sorters funktioner för dokumentet. Se nedan för beskrivning av de olika funktionerna. 


Visar att ett dokument är färdigsignerat.
Ladda ner det färdigsignerade dokumentet.
Starta en signeringsprocess. När du klickar på denna och bekräftar så kommer e-post skickas ut till de som ska signera och dokumentet låses för signering och kan inte redigeras. Är något fel på mottagande e-post eller annan information behöver processen avbrytas och en ny process skapas och startas.
Redigera signeringsprocessen. Detta går endast att göra så länge processen inte är startad och status är preparering.
Ta bort en signeringsprocess. Tar du bort en färdigsignerad process kommer även den signerade filen att tas bort. 
Förläng en utgången process. Som standard är en process aktiv i 90 dagar. Efter detta kommer status sättas till utgången och för att kunna signera behöver processen antingen förlängas genom att klicka på klock-ikonen eller startas om genom att klicka på den runda pilen, se nedan.
Starta om en process. Detta går att göra om en process är avbruten, avvisad eller utgången. Vid en omstart sätts processen i status preparering. Efter eventuell redigering behöver processen startas igen. Då kommer nya mail att skickas ut till de som ska signera.
Påminn de som ännu inte har signerat i en process. E-post kommer skickas ut till dessa personer med påminnelse om att gå in och signera. 
Avbryt en process. Ifall något är fel eller processen inte ska vara aktuell längre fast du vill ha kvar den i listan för historik kan du, istället för att ta bort hela processen, välja att avbryta. En avbruten process går att starta om. 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov