Kontodetaljer

Ändrad den Wed, 21 Jun 2023 vid 03:46 PM

Du behöver vara administratör för att komma åt denna sida. Börja med att klicka på kugghjulet längst upp till höger och välj "Administration". Klicka på menyn "Konton" och namnet på det konto du vill se detaljer.På denna sidan kan du som administratör visa detaljer för ett konto. Längst upp till höger finns knappar för att spärra kontot, redigera eller ta bort hela kontot. 


Om du spärrar ett konto kommer det inte dyka upp för val vid inloggning. Det kommer heller inte att göras några beräkningar på avtal för det kontot eller skickas några aviseringar. 


Om du tar bort ett konto tas även alla avtal, dokument och aviseringar bort samt användare kommer kopplas bort. OBS! Detta går inte att ångra.


Användare

Här listas de användare som har behörighet till kontot samt vilka tilläggstjänster de har tillgång till. Molnet med en pil ner representerar exportera avtal, molnet med en pil upp representerar importera avtal, diagrammet representerar statistik.


Det går att redigera information om en användare samt ta bort hens behörighet för kontot. 


Kategorier

Här listas de kategorier om är skapade för kontot med information om hur många avtal som är kopplade till respektive kategori. Det går att redigera namnet samt om det inte finns några avtal kopplade ta bort kategorin. Det går även att skapa en ny kategori. 


Kategoribehörighet

Här listas kontots kategoribehörigheter. En kategoribehörighet definierar vilka kategorier som en användare har behörighet till. Till alla konton finns en systemskapad kategoribehörighet, "Kontoägare", som ger full behörighet till alla kategorier och avtal. Du kan skapa obegränsat med ytterligare kategoribehörigheter.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov