Skapa faktura

Ändrad den Sun, 19 Jun 2022 vid 08:08 PM

Här kan du skapa en faktura utifrån skapade tidsredovisningar eller egna fakturarader. En faktura är alltid kopplad till ett avtal så det är från fliken "Tidsredovisning" på ett avtal som du skapar en faktura.

 • Ange fakturanummer. 
 • Ange fakturadatum
 • Ange betalvillkor i dagar för fakturan, alltså förfallodagar.
 • Tryck på knappen för att välja om det även ska skapas en faktura i Fortnox. Detta val är endast möjligt om det finns en etablerad integration samt att motparten är synkad mot en kund i Fortnox. Artikel, enhet och projekt kommer synkas mot Fortnox baserat på de inlagda internkoderna.

  Vid val att skapa en faktura i Fortnox kommer fakturanumret att sättas till det skapade numret från Fortnox.
 • Ange mellan vilka datum som tidsredovisningar ska hämtas och klicka på "Lägg till fakturarader". Registrerade tidsredovisningar presenteras nu i tabellen längst ner. Du kan ta bort de rader som inte ska vara med på fakturan.
 • Det går att lägga till ytterligare rader på fakturan, t.ex textrader för att ange en period eller ytterligare en artikelrad. Det kommer inte skapas nya tidsredovisningar av tillagda rader utan dessa blir specifika för just denna faktura. För att lägga in en textrad, ange texten i kolumnen "Beskrivning", lämna alla andra fält tomma.

  Kolumnen "KONTO" är främst användbar vid en integration mot Fortnox då fakturaraden bokförs på inlagt bokföringskonto. 
 • Rabatt på en artikelrad ska anges som ett positivt tal, utan minustecken. Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov