Mappar (1)

Strukturera upp avtalen i mappar för mer detaljerad ordning. Det går inte att sätta olika behörigheter på mappar, de är endast till för organisering.